Lezing "Sporen in het landschap"

Beste Heemkundeleden,

Graag nodigen wij jullie allen uit voor de eerste lezing van het jaar 2019, onder de titel:

"Sporen in het landschap"

Datum: donderdag 21 februari 2019.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Jacobushoeve, Vessem.
Inleider: Jan Roymans

Landschappen zijn door de mens herhaaldelijk opnieuw ingericht en geordend naar de behoeften, ideeën en mogelijkheden van de tijd. In het landschap zijn voortdurend sporen van menselijke activiteiten uitgewist, waarna er nieuwe aan werden toegevoegd. Het was aan landschapselementen lang niet altijd even goed af te lezen of ze nu van cultuurlijke of natuurlijke oorsprong waren.
Rijkswaterstaat ontwikkelde in 2014 een zeer gedetailleerde hoogtekaart, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hierdoor kunnen niet alleen natuurlijke hoogteverschillen worden herkend, maar ook die waarin ‘de hand’ van de mens een rol speelt.
In samenwerking met Archeologisch Adviesbureau RAAP (Jan Roymans) en Brabants Landschap is op deze digitale kaart een computerbewerking losgelaten voor de Regte Heide en omgeving ten zuiden van Goirle.
Dit zelfde heeft Jan Roymans nu gedaan voor de Landschotse Heide. Ook voor dit gebied leverde dat relatief veel nog niet bekende historische relicten op. Vooral het onderzoek naar het Duitse militair oefenterrein heeft spectaculaire nieuwe inzichten opgeleverd. Met behulp van luchtfoto’s uit de oorlog, aangevuld met herinneringen van omwonenden, is inzicht gekregen in de inrichting en gebruik van het oefenterrein. Dit oorlogsverleden krijgt dus extra aandacht.
De toegang is gratis. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van koffie/thee en de spreker.

Graag zien we jullie op donderdag 21 februari 2019.

Kees Huybers, namens “de Hooge Dorpen”

Heemkunde vereniging De Hooge Dorpen

 • Domineeshof 13
 • 5512 BR  VESSEM
 • Tel.: 0497 – 33 67 55
 • IBAN : NL24RABO0107044846
 • KvK : 40237279

Secretariaat

 • Dhr K. Huijbers
 • p.a. Wilhelminalaan 27
 • 5512 BJ  VESSEM
 • Tel.: 0497 – 59 15 58

 Heemzolder Jacobus

 • Jan Smuldersstraat 4
 • 5512 AZ VESSEM

 Contact

 • U kunt ook contact opnemen
 • via het contactformulier
 • bovenaan op op deze pagina

 HoogeDorpenEmbleemAnimatie